użytkowanie lasu / Wartosc uzytkowa drewna 

CO WPŁYWA NA WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ DREWNA?

 

1. ZBIEŻYSTOŚĆ jest to różnica między górną a dolną średnicą podzielona przez długość (cm/m). Uważa się, że 1 cm/m to zbieżystość normalna.

Zbieżystość zależy od gatunku i warunków wzrostu. Jd i Św mają strzały pełne, So wykazuje większą zbieżystość, a gatunki liściaste mają zbieżystość największą. Drzewa rosnące w zwarciu są mniej zbieżyste niż drzewa rosnące luźno.

2. KSZTAŁT PRZEKROJU POPRZECZNEGO PNIA im jest bardziej zbliżony do koła, tym wartość użytkowa drewna jest większa.

Na nieregularny kształt przekroju drzewa wpływa:

- gatunek drzewa (falisty zarys przekroju poprzecznego występuje u Graba)

- nierównomierny rozwój korony

- pochylenie drzewa wskutek jednostronnego obciążenia koroną lub jednokierunkowego działania wiatru (drzewo od strony pochylenia wykształca szersze słoje w szyi korzeniowej).

3. Wartość użytkowa drzew zależy od stosunku drewna z pnia i korony; im większy jest udział drewna z pnia, tym większa jest wartość użytkowa drzewa

 

 

Wartość opałowa drewna

 

WARTOŚĆ OPAŁOWA DREWNA jest to ilość ciepła uzyskiwana ze spalenia 1 kg drewna, przy założeniu, że para wodna w temp. 150 ºC uchodzi nieskroplona ze spalinami. Spalaniu ulegają takie składniki jak: węgiel, wodór, jednocześnie następuje odparowanie wody i pozostaje popiół, czyli związki mineralne.

Wartość opałowa drewna zależy od zawartości ligniny, żywicy, wody.

Lignina i żywica mają dużą wartość opałową, ich obecność zwiększa wartość opałową drewna (żywica nawet o 25%), woda natomiast obniża ją.

Największą wartość opałową posiadają: Rb, Bk, Js, Brz, Wz, Db.

Najmniejszą wartość opałową posiadają: Tp, Jd, Św, Lp.

Różnica między wartością opałową Rb a Tp wynosi ok. 90 %.

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www