użytkowanie lasu / Techniczne wlasciwosci dr 

Techniczne właściwości drewna

 

Drewno jako surowiec drzewny charakteryzuje się pewnymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, określającymi zdolność drewna do przeciwstawiania się siłą dążącym do jego zniszczenia (odkształcenia).

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE są to cechy, które uwydatniają się pod wpływem czynników zewnętrznych nie powodujących zmian w jego budowie. Zaliczmy do nich:

1. Wygląd drewna (barwa, połysk, rysunek)

2. Zapach drewna

3. Zachowanie się drewna w obecności wody (wilgotność, higroskopijność, nasiąkliwość, przesiąkliwość, kurczenie się, pęcznienie, paczenie się, pękanie)

4. Właściwości związane z masą drewna (gęstość drewna, gęstość substancji drzewnej, porowatość drewna)

5. Cieplne właściwości drewna (przewodnictwo cieplne)

6. Elektryczne właściwości drewna (przewodnictwo i opór elektryczny)

7. Akustyczne właściwości drewna (właściwości rezonansowe, izolacji akustycznej)

 

Poznanie fizycznych właściwości drewna pozwala na odpowiednie wykorzystanie tego surowca.

Dla leśnika najważniejszymi właściwościami drewna są barwa i rysunek, stanowiące jego cechy rozpoznawcze, oraz zachowanie się drewna w obecności wody, ponieważ znajomość tej właściwości pozwala na odpowiednią konserwację.

 

BARWA jest wynikiem pochłaniania przez drewno pewnej części promieni świetlnych i odbijania pozostałych. Główny składnik chemiczny budowy drewna – celuloza, jest barwy jasnej i nie wpływa na zabarwienie drewna. Barwa jest uzależniona od zawartości barwników, garbników, gum i innych składników.

 

PODZIAŁ GATUNKÓW ZE WZGLĘDU NA ZABARWIENIE DREWNA

 

BARWA DREWNA

GATUNEK

Zbliżona do białej

Jd, Św, Oś, GB, Jw., Bk, Kl, Tp, biel Db

Brunatna

Wz, Db twardziel

Żółta

Brz, Js, Limba

Zbliżona do czerwonej

Md, So, Ol, Wiśnia

Zielona

Robinia, Morwa

Zbliżona do czarnej

Orzech

 

Intensywność zabarwienia związana jest ze strefą klimatyczną.

Im dalej na północ, tym barwa drewna jest nikła, a im dalej na południe, tym barwa intensywniejsza.

 

W wyniku działania czynników atmosferycznych (światła, powietrza) wszystkie gatunki drewna ciemnieją z upływem czasu.

Szczególnie wyraźnie występuje to zjawisko u OLSZY, której drewno wkrótce po ścince przybiera skutkiem utleniania zabarwienie wyraźnie CEGLASTOCZERWONE.

 

 

 

Silne zmiany pod wpływem zabarwienia zachodzą w drewnie zawierającym substancje garbnikowe w razie poddania go długotrwałemu działaniu wody.

W drewnie DĘBU np. wskutek rozpuszczania się w wodzie związków żelaza występują czarne plamy, powiększające się z upływem czasu swoją powierzchnie. W ten sposób powstaje tzw. CZARNA DĘBINA, w przeszłości poszukiwana do produkcji cennych mebli.

 

Nieporządane zmiany w zabarwieniu wywołują grzyby np. sinizna, brunatnienie, fałszywa twardziel.

 

Zabarwienie drewna ma duże znaczenie w meblarstwie oraz w produkcji oklein i instrumentów muzycznych.

 

Przy określaniu barwy drewna stosuje się atlasy i skale barw zawierające około 1000 odcieni, albo dokonuje się pomiaru przyrządem zwanym KOLORYMETR.

 

POŁYSK jest wynikiem odbicia promieni świetlnych od gładkiej powierzchni drewna.

U Db i Wz błyszczą się wstęgi promieni (na przekroju promieniowym tzw. BŁYSZCZ).

Połysk może być: (wg A. Wanin 1953)

- jedwabisty: Kl, Wz, Platan

- srebrzysty: Brz

 

RYSUNEK wynika z budowy, zależy od gatunku i przekroju.

U naszych gat. najpiękniejszy rysunek jest na przekroju stycznym.

Drewno liściastych w porównaniu z iglastymi ma o wiele bogatszy rysunek ze względu na widoczne promienie rdzeniowe.

 

ZAPACH to wydzielanie lotnych związków zawartych w garbnikach, żywicach, gumach itp.

U niektórych gat. silna woń jest ochroną przed owadami np. drewno limby, jałowca nie są niszczone przez owady, skrzynie z nich zrobione chronią przed molami.

Z drewna sandałowego produkuje się pudełka do cygar, które nasiąkając jego zapachem dają przyjemniejszą woń przy paleniu.

Drewno lipowe, bukowe (bez fałszywej twardzieli, która wydziela kwaśny zapach sfermentowanych garbników) używa się na beczki do produktów spożywczych.

Do przewozu artykułów spożywczych nie można używać skrzyń z drewna So i Db, ponieważ nasiąkają w nich zapachem.

 

 

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www