użytkowanie lasu / Sklad chemiczny drewna 

Skład i budowa chemiczna drewna

 

Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład drewna tworzą związki organiczne, z których zbudowane są ściany komórkowe.

Związkami tymi są: celuloza, lignina i hemicelulozy, stanowiące około 90-95 % masy drewna. Oprócz tego w drewnie znajdują się żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.

Drewno gatunków iglastych zawiera znacznie więcej celulozy, nieco mniej ligniny i o wiele mniej hemicelulozy niż drewno liściaste.

 

PRZECIĘTNY SKŁAD CHEMICZNY DREWNA (%)

 

SKŁADNIKI

DREWNO

IGLASTE

LIŚCIASTE

CELULOZA

55 %

45 %

LIGNINA

30 %

25 %

HEMICELULOZY

10 %

20 %

ŻYWICE, GUMY

4,5 %

9,5 %

ZWIĄZKI MINERALNE

0,5 %

0,5 %

 

PRZECIĘTNA ZAWARTOŚĆ PODSTAWOWYCH PIERWIASTKÓW W DREWNIE (%)

 

SKŁADNIKI

DREWNO

IGLASTE

LIŚCIASTE

WĘGIEL ( C )

50,3 %

49 %

TLEN (O)

43 %

44,3 %

WODÓR (H)

6 %

6 %

AZOT (N)

0,2 %

0,2 %

ZWIĄZKI MINERALNE

0,5 %

0,5 %

CELULOZA, czyli błonnik, jest podstawowym składnikiem ściany komórkowej.

Jest to wielocukier o sumarycznym wzorze (C6 H10 O5)n  i budowie krystalicznej.

Cząsteczki celulozy łączą się w długie łańcuchy, które układające się w równoległe rzędy, tworzą wydłużone włókienka tzw. MICELE.

Micele grupują się w wiązki, czyli FIBRYLE, z których zbudowany jest szkielet ściany komórkowej.

W wolnych przestrzeniach międzymicelarnych gromadzi się lignina, woda, substancje twardzielowe.

Celuloza nie rozpuszcza się w wodzie ani w alkoholu; można ją wydzielić ze ściany komórkowej przez działanie kwasów. Służy ona do wyrobu papieru, włókien sztucznych.

Za pomocą hydrolizy uzyskuje się z niej spirytus konsumpcyjny lub cukier gronowy (glukozę).

LIGNINA, czyli drzewnik, jest ciałem bezpostaciowym. Stanowi ona lepiszcze szkieletu ściany komórkowej, wiążąc się z celulozą mechanicznie i chemicznie. Powoduje ona drewnienie ścian komórkowych, dzięki czemu stają się one bardziej twarde i sztywne.

Przy suchej destylacji drewna uzyskuje się z ligniny spirytus drzewny.

Dodatek ligniny do ścieru drzewnego powoduje żółknięcie i brunatnienie papieru pod wpływem temp. (130 ºC) przybiera cechy plastyczne, a po powrocie do normalnej temperatury, staje się twarda.

Tę cechę wykorzystano do produkcji np. mas plastycznych, płyt pilśniowych, wiórowych, trocinowych, przy produkcji brykietów opałowych.

HEMICELULOZY to wielocukier, wchodzi w skład szkieletu ściany komórkowej.

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www