użytkowanie lasu / Podział uzytkow lesnych 

Podział użytków leśnych

 

UŻYTKOWANIE LASU jest to dział wiedzy, zajmujący się racjonalnym pozyskaniem płodów leśnych (tzn. nie zakłócając procesów jakie w lesie zachodzą).

 

UŻYTKI LEŚNE  dzielimy na:

 • GŁÓWNE czyli użytki przeważające w całości produkcji gospodarstwa leśnego np. drewno.
 • UBOCZNE  są to użytki stanowiące mniejszą część gospodarstwa leśnego np. jadalne owoce leśne, zioła, grzyby, kora garbarska, torf, żwir, zwierzyna łowna, wiklina.

 

UŻYTKI GŁÓWNE  dzielą się na:

 • RĘBNE – są pozyskiwane w drzewostanach, które już osiągnęły wiek rębności. Pozyskiwane są na powierzchniach zrębowych zgodnie z planem cięć.
 • PRZEDRĘBNE – są pozyskiwane przed dojściem drzewostan do wiek rębnego. Są to użytki pozyskiwane w ramach cięć pielęgnacyjnych.
 • PRZYGODNE – są pozyskiwane nieregularnie w wyniku klęsk leśnych spowodowanych np. przez pożar, gradacje owadów.

 

UŻYTKI UBOCZNE dzielą się na:

 • POCHODZENIA DRZEWNEGO: kora garbarska, nasiona, choinki, liście, igliwie
 • Z RUNA LEŚNEGO: grzyby, zioła, owoce leśne jadalne
 • ZWIERZYNA ŁOWNA I RYBY
 • UŻYTKI ZIELONE: łąki, pastwiska
 • KOPALINY: torf, żwir, piasek, kamienie
 • INNE: ściółka, sok brzozowy, trzcina, sitowie

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www