użytkowanie lasu / Odczyn drewna 

ODCZYN DREWNA

 

Drewno świeżo ściętych drzew gatunków europejskich wykazuje odczyn w granicach

pH 3,3-6,5.

Na odczyn drzew ma wpływ wiele czynników, np. gatunek, siedlisko, odczyn gleby, wysokość pobrania badanej próby na drzewie, wiek drzewa, pora roku itp.

Stwierdzono również, że drewno drzew żywych wykazuje odczyn słabo kwaśny i że dolne partie drewna mają kwasowość większą niż partie górne. Odczyn jest bardzo ważnym wskaźnikiem przy ocenie odporności drewna na grzyby.

 

ODCZYN KRAJOWYCH GATUNKÓW REWNA

 

Granica wartości pH

Gatunek

Wartość pH

>4 dąb

twardziej

3,94

4-5 sosna

modrzew

sosna

robinia

dąb

biel

4,15

twardziel

4,27

twardziel

4,58

twardziel

4,89

biel

4,96

5-6 świerk

modrzew

brzoza

olsza

jodła

buk

Js, GB, Kl

-

5,04

biel

5,05

-

5,07

-

5,13

biel

5,36

-

5,45

-

do 5,97

6-7 wiąz

twardziel

6,74

7-8 topola

twardziel

7,36

 

 

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www