użytkowanie lasu / Energie drzew 

Energie drzew

 

„ZŁE” DRZEWA

Topole, olchy, cis, wiąz, osika, dziki bez

Ich energia zakłóca funkcjonowanie organizmu, dlatego w ich otoczeniu tracimy energię do działania i łatwo popadamy w depresję.

 

AKACJA

Doskonale likwiduje stres i napięcie. Wzmacnia organizm, dlatego kontakt z nią jest niezastąpiony po ciężkich chorobach i operacjach. Akacja działa najsilniej gdy jest młoda i niezbyt wysoka.

Jest drzewem o duże energii. Jeśli czujesz się osłabiony, psychicznie zniechęcony i ospały pomoże ci zebrać siły i napełni ochotą do pracy. Dodaje witalności, obdarza umiejętnością szybkiego działania. Jest doskonałą pomocą dla wszystkich, którym brakuje dobrego tempa, którzy zbyt długo się nad wszystkim zastanawiają i przepuszczają dobre okazje.

Pozwala oddalić lęk związany z nawiązaniem nowych kontaktów i znajomości i usprawnia wszelką konwersację. Usuwa obawy dotyczące wiedzy i sprawności intelektualnej, wspomaga Zycie towarzyskie. Pomaga przezwyciężyć obawy związane z podróżami, ułatwia pozbycie się fobii komunikacyjnych.

 

 

SOSNA

Energie sosny pomagają w określeniu granic terytorialnych i psychicznych, usuwają ograniczenia, które niepotrzebnie narzucamy sobie sami. Pozwalają dostrzec światło nawet w najtrudniejszej sytuacji. Przypominają, że w każdym z nas jest Boża iskra oraz że każdego z nas spotkał największy z możliwych cudów na Ziemi – życie. Ułatwiają odzyskanie witalności i utrzymanie potrzebnej do aktywnego życia energii. Wzmacnia inteligencję.

 

JODŁA

Pomaga odzyskać wewnętrzny spokój i radość życia. Kontakt z nią jest lekarstwem na skołatane nerwy. Ułatwia radzenie sobie z emocjami, szczególnie negatywnymi, leczy z zazdrości. Pomaga pozbyć się seksualnych zahamowań.

Siły jodły ułatwiają swobodny przepływ energii na wszystkich poziomach naszych ciał i dzięki temu usuwają nawet bardzo stare blokady psychiczne. Ułatwiają oddychanie, a co za tym idzie, wspomagają wszelkie procesy życiowe naszego organizmu, wzmacniają witalność i wiarę w to, że czeka nas jeszcze wiele przyjemnych niespodzianek. Uczą cieszyć się pięknem otaczającego świata i przywracają wiarę w sens życia.

 

BRZOZA

Obdarza dobrym samopoczuciem, uspokaja, pociesza. Delikatność brzozy można wykorzystać do łagodzenia wszelkich wstrząsów i urazów psychicznych. Drzewo to zawiera w sobie energie, które pomagają wyciszyć się, uwolnić w sposób stonowany negatywne emocje typu złość, strach, gniew, wspierają w wysiłkach zmierzających do opanowania ego i ułatwiają kontakt z wyższą jaźnią.

Brzoza pomaga również w zrównoważeniu pierwiastka męskiego i żeńskiego i połączeniu ich w taki sposób, by funkcjonowały kreatywnie.

 

 

 

 

DĄB

Przywraca witalność i poprawia koncentrację. Wzmacnia psychikę. Pomaga wydobyć z człowieka to, co najlepsze. Ułatwia kontakt z pozytywnymi cechami charakteru, skłania w stronę duchowości, pomaga rozwinąć mądrość wewnętrzną. Druidzi wierzyli, że umożliwia spoglądanie w przyszłość i prorokowanie nadchodzących wydarzeń. Na pewno ułatwia dokonanie autoanalizy i retrospektywnej oceny dokonań życiowych. Chroni przed zwątpieniem, zniechęceniem o dodaje sił.

 

KASZTANOWIEC

Łagodzi stany lękowe i ułatwia zasypianie. Koi dolegliwości duszy i poprawia nastrój w depresji. Energie kasztanowca pomagają pokonać kompleksy związane z inteligencją i możliwościami poznawczymi, usuwają blokady, które pojawiły się na tym tle i rozwiewają wątpliwości dotyczące zdolności do przyswajania wiedzy. Pozwalają pełniej korzystać z zebranych doświadczeń oraz pobudzają naturalną ciekawość świata. Korzystnie oddziaływają na sferę uczuciową, pozwalając uwierzyć, iż każda istota godna jest miłości.

 

JARZĘBINA

 Mobilizuje do działania i dodaje pewności siebie. Energia jarzębiny poszerza świadomość i pozwala dojrzeć to co niedostrzegalne. Pozwala usunąć wszelkie negatywne wpływy energetyczne, z jakimi miał do czynienia dany człowiek, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, sprawia, by to, co do tej pory wydawało się trudne czy wręcz niemożliwe do realizacji, stało się łatwiejsze. Umacnia w człowieku wierność ideałom, przekonaniom i celom. Dodaje sił zmęczonym trudami dnia codziennego.

 

LIPA

Energie lipy uwrażliwiają na otaczający świat i istniejące w nim widzialne i niewidzialne energie, wspomagają rozwój takich uzdolnień, jak jasnowidzenie, wgląd w przyszłość, uzdrawianie przy pomocy metod niekonwencjonalnych. Usuwają obawy związane z tymi dziedzinami życia. Pozwalają na prawdziwe rozumienie innych i wzmacniają bezinteresowną miłość do wszystkich istot.

 

ORZECH WŁOSKI

Energie orzecha zachęcają do rozwijania poczucia odpowiedzialności, pozwalają patrzeć na pracę z szerszej perspektywy, a co za tym idzie dostrzec jej prawdziwą wagę i wartość, pozwalają na głębsze zaangażowanie się w to, co robimy. Ułatwiają realną i trzeźwą ocenę sytuacji i pomagają przy podejmowaniu decyzji oraz podczas dokonywania wyboru.

 

OLSZA (czarna, szara)

Energie olszy od prawieków chroniły ludzi przed oddziaływaniem zła, czarnej magii i innych tego rodzaju wpływów. Pomagały chronić się przed popełnieniem błędu, strzegąc przed pokusami i pozwalając zachować równowagę w działaniach i uczuciach. Korzystnie wpływają na przywrócenie równowagi emocjonalnej zaburzonej oddziaływaniem irracjonalnym lęków, pomagają zwalczyć skłonność do martwienia się „na zapas”.

 

MODRZEW

Energie modrzewia pozwalają oderwać się od spraw przyziemnych i spojrzeć głębiej na wszystko, co nas otacza, a tym samym wzbudzają altruizm. Pobudzają chęć do życia, wnoszą entuzjazm i zapał do prowadzonych działań, dodają sił i ułatwiają ich regenerację. Pozwalają patrzeć na życie w szerszym kontekście, a co za tym idzie, budzą ekscytację światem, ludźmi, duchowością.

 

LIMBA

Energie limby pomagają pozbyć się kompleksów związanych z niską samooceną i brakiem samoakceptacji, umacniają poczucie wartości własnej bez popadania w egoizm czy egocentryzm. Ułatwiają usuwanie lęków, które towarzyszą człowiekowi w nowych sytuacjach. Wzmacniają odporność i wytrzymałość na stres, pozwalają zachować ideały i dążyć do nich w każdych warunkach.

 

KLON

Usuwa strach przed biedą, przynosi poczucie bezpieczeństwa materialnego oraz pozwala realnie i bez lęku ocenić sytuację, jak też ułatwia rozwiązywanie problemów finansowych. Pozwala nawiązywać otwarte i szczere relacje z ludźmi i wnosi człowieka ponad wszelkie podziały narodowościowe i rasowe. Dodaje odwagi osobom pragnącym spojrzeć na siebie obiektywnie, ujawnia kłamstwa i samooszukiwanie się.

 

JESION

Energie jesionu pomagają poznać i zrozumieć własne uczucia i emocje, ułatwiają ich akceptację, a co za tym idzie, również panowanie nad nami. Nie chodzi o to, by człowiek wypierał się tego, co czuje i przeżywa, lecz by umiał to spokojnie ocenić, a potem odpowiednio się do tego ustosunkować. Znając i rozumiejąc swoje wnętrze możemy mądrze i konsekwentnie postępować i zajmować się rozwojem duchowym.

 

JAWOR

Energie jaworu uszlachetniają duszę, czynią ją otwartą na to, co wzniosłe i czyste, a jednocześnie usuwają lęki związane z problemami egzystencjalnymi, pomagają usunąć typowe dla współczesnego człowieka obawy typu: „czy ja sobie z tym poradzę?”. Ułatwiają działania na poziomie bytowym, dodają sprawności i zręczności podczas dowolnego rodzaju aktywności.

 

JABŁOŃ

Pozwala wyzbyć się lęków dotyczących stanu posiadania i rozszerza możliwości twórcze danej osoby. Rozszerza percepcję świata o poznanie pozazmysłowe, często objawione. Pomaga wypracować szczerość i uczciwość w stosunku do siebie i innych ludzi oraz zjawisk. Ułatwia przyswajanie wiedzy i zdobywanie mądrości życiowej. Sprzyja płodności w każdym tego słowa znaczeniu.

 

GRUSZA

Energie gruszy pozwalają lepiej zrozumieć samego siebie, a tym samym zaakceptować się. To z kolei wprowadza harmonię we wszystkie relacje, w jakie w ciągu swego życia wchodzi człowiek. Pomagają wprowadzić pełną równowagę w kontaktach z przyjaciółmi. Pozwalają zachować czystość duchową w każdych warunkach, a to umożliwia działania mające na celu pogodzenie zwaśnionych stron.

 

GRAB

Usuwa lęk przed starzeniem się, pomaga osobom starszym uwierzyć, że ich życie ma sens, choćby ze względu na zgromadzone przez nich doświadczenia. Pomaga uwierzyć, że warunki, w jakich żyjemy, mogą ulec pozytywnej zmianie. Przynosi przeświadczenie, iż możemy je kształtować zgodnie ze swoimi potrzebami, aczkolwiek bez krzywdzenia innych istot. Podnosi odporność organizmu i ułatwia aklimatyzację.

 

 

CZEREŚNIA

Nasze lęki bardzo często wywodzą się z tego, że nie rozumiemy lub wypieramy instynktowną, pierwotną część swojej psychiki. Wydaje się nam, że drzemią tam jakieś straszne mroczne siły. Czereśnia umożliwia spokojne wydobycie ich na powierzchnie i obiektywne przeanalizowanie. Pozwala zachować przy tym spokój i dystans do spraw, z którymi przychodzi się w takiej sytuacji zmierzyć. To zaś ułatwia pełną akceptację siebie.

 

CZEREMCHA

Każdy człowiek jest wrażliwy na piękno i posiada pewne uzdolnienia artystyczne, a przynajmniej dobry gust i smak, czeremcha pomaga do nich dotrzeć i wydobyć je na światło dzienne. Dodaje w tym zakresie wiary w siebie, zaś potrzebującym inspiracji zapewnia stosowne natchnienie. Ułatwia pokonanie barier hamujących kreatywną realizację jednostki w świecie zewnętrznym. Pomaga w pierwszym kontakcie zakochanym.

 

CYPRYS WIECZNIE ZIELONY

Pomaga uzyskać wzajemną miłość ukochanej osoby, przynosi poczucie spełnienia w uczuciach. Z drugiej strony uwalnia od lęku przed chorobą, śmiercią, stratą ukochanych i bliskich osób, zapewnia duchową nieśmiertelność oraz wzmacnia instynkt przetrwania. Drzewo to wyzwala w człowieku poczucie łączności z Naturą, pozwala poczuć się Jej dzieckiem i oddać się pod opiekę prastarych energii przyrody.

 

 

CEDR ATLANTYCKI

Energie cedru czynią człowieka bardziej wytrzymałym na trudności życiowe, wzmacniają odporność. To drzewo pomaga przezwyciężyć małostkowość i drobiazgowość, uwrażliwia na rzeczy globalne i prawdziwie znaczące. Pomaga w rozwiązywaniu problemów zaistniałych w obrębie rodziny, uczy tolerancji i zrozumienia, usuwa rasizm, pomaga w przezwyciężeniu dyskryminacji niezależnie od źródła jej pochodzenia.

 

 

BUK

Pewność siebie buka budzi w człowieku pogodę ducha, uwalnia od strachów dotyczących choroby, śmierci, utraty prestiżu, pozbawienia lęków związanych z pracą i statusem społecznym. To drzewo pomaga przezwyciężyć nieśmiałość i własną słabość oraz ułatwia radzenie sobie z fizjologicznymi skutkami strachu. Pozwala odzyskać pewność siebie i uspokaja. Daje wsparcie przed podjęciem konkretnych działań.

 

 

ŚLIWA DOMOWA

Energie śliwy uczą bycia sobą, pozbawiają lęku związanego z krytyką oraz oceną. Kto z nas nie boi się odrzucenia i jest wolny od obaw przed ośmieszeniem, drwiną, złośliwością? Od niepokojów z tym związanych uwalnia nas właśnie śliwa. Pomaga również wybaczyć błędy, które popełniliśmy lub które kiedyś ktoś popełnił wobec nas.

 

ŚWIERK

Energie świerku umacniają w nas poczucie godności. Uczą, jak zachować równowagę wewnętrzną i zewnętrzną, przypominają o pokorze wobec wielkich mocy duchowych. Pozwalają z odwagą patrzeć w przyszłość i śmiało realizować plany. Medytacja pod świerkiem przynosi spokój, wycisza i pozwala dotrzeć do najgłębszych warstw duchowych.

 

WIŚNIA

Energie wiśni są doskonałym antidotum na wszelkiego rodzaju smutki oraz troski przynosząc radość i wesołość. Pomagają one zachować wyznawane zasady moralne niezależnie od sytuacji i wpływ innych ludzi. Pozwalają odróżnić szczerą miłość i sympatię od gry i fałszu.

 

Do najsilniej oczyszczających drzew należą:

1. Usuwające skutki agresji psychoenergetycznej: brzoza, jabłoń, jodła, kasztanowiec, olsza, śliwa

2. Oczyszczające aurę i czakry: buk, dąb, jodła, lipa, sosna

3. Wspomagające przepracowanie kodów i blokad: czereśnia, jabłoń, kasztanowiec, modrzew, sosna, śliwa, wiśnia

 

Okresy zgromadzenia największej ilości energii u poszczególnych gatunków:

Brzoza 23-24 czerwiec

Buk 22-23 grudzień

Cedr 9-18 luty oraz 14-23 sierpień

Cyprys 25 stycznia do 3 luty oraz 26 lipiec do 4 sierpień

Dąb 20-21 marca

Czereśnia 14-22 czerwiec oraz 12-21 grudnia

Grab 4-13 czerwiec oraz 2-11 grudnia

Jabłoń 24 grudnia do 1 stycznia oraz 25 czerwiec do 4 lipca

Jarzębina 1-10 kwietnia oraz 4-13 październik

Jesion 25 maj do 3 czerwca oraz 22 listopad do 1 grudnia

Jodła 12-21 listopad oraz 5-14 lipca

Kasztanowiec 15-24 maj oraz 2-11 stycznia

Klon 11-20 kwietnia oraz 14-20 październik

Lipa 11-19 marca oraz 13-21 września

Orzech włoski 21-30 kwietnia oraz 21 październik do 2 listopad

Sosna 19-29 luty oraz 24 sierpnia do 2 września

 

 

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www