użytkowanie lasu / Elementy skladowe drewna 

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE DREWNA

 

TKANKA PRZEWODZĄCA czyli DREWNO, którego wartość zależy od miejsca położenia w drzewie. Najcenniejsze drewno uzyskuje się z pnia, gdzie stanowi ono 75-90 % całkowitej jego miąższości. Drewno z konarów jest materiałem mniej wartościowym, a z gałęzi i wierzchołków ma najmniejszą przydatność techniczną.

KORA okrywa tkankę drzewną, składa się z warstwy zewnętrznej zwanej KOROWINĄ, stanowiącej ochronę przed wpływami czynników zewnętrznych (np. niskie i wysokie temp., urazy mech.) oraz z ŁYKA, które przewodzi prądem zstępującym produkty asymilacji.

 

Między łykiem a korowiną znajduje się TKANKA KORKOTWÓRCZA, która wytwarza komórki korkowe i powoduje narastanie nowych warstw korowiny, łuszczącej się i odpadającej w miarę przyrastania.

MIAZGA (kambium) znajduje się na pograniczu drewna i łyka. Otacza tkankę drzewną żywymi komórkami. Miazga – tkanka twórcza, dzieląc się, odkłada na zewnątrz warstwę łyka, a do wewnątrz warstwę komórek drewna. Intensywność odkładania komórek drewna jest ok. 3-10 krotnie większa niż komórek łyka. Tkanka twórcza odkłada nowe komórki jedynie w ciągu okresu wegetacyjnego, a w okresie spoczynku jej działalność zamiera.

W drzewach pierścieniowonaczyniowych (np. dębu, wiązu, jesion) i w drzewach iglastych o zabarwionej twardzieli przyrost drewna zaczyna się na wiosnę – przed rozwojem pączków w drzewach rozpierzchłonaczyniowych (np. grabu, buka, topoli, brzozy) i iglastych o niewyróżnionej twardzieli – równocześnie lub później niż rozwój pączków. Roślina żyje tak długo, jak długo czynna jest jej miazga. Duże wahania temperatury, silne nasłonecznienie lub urazy mechaniczne powodują uszkodzenia miazgi, co prowadzi do schorzenia roślin (martwica boczna, zgorzelina letnia i zimowa)lub ich obumierania.

Drzewo co rok pokrywa się nowym nieprzerwanym „płaszczem” drewna, który nosi nazwę SŁOJA ROCZNEGO lub PRZYROSTU ROCZNEGO.

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www